Αρχική Ειδικές εκδόσειςΕπιχειρηματικές προτάσεις ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μια υπεύθυνη επιχειρηματική πρόταση που στηρίζει πάντα τον συνεργάτη

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μια υπεύθυνη επιχειρηματική πρόταση που στηρίζει πάντα τον συνεργάτη

σύνταξη magazine
0 σχόλια

Με πάνω από 13.000 υπαλλήλους και 413 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ Βασιλόπουλος, σταθερά πρώτη στις προτιμήσεις του κοινού, αποτελεί την πιο αξιόπιστη και ισχυρή επιλογή στην αγορά τροφίμων.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα προϊόντα και το περιβάλ­λον και αντιλαμβανόμενη πλήρως τις τάσεις του λιανικού εμπο­ρίου, η ΑΒ Βασιλόπουλος θέτει σαν στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων με το μοντέ­λο franchise. Με βασικά συστατικά τις υψηλές προδιαγραφές της εταιρεί­ας και την μακρόχρονη επιτυχημένη παρουσία της προσφέρει δυνατότη­τες επένδυσης franchising που δημι­ουργούν σημαντικά περιθώρια ανά­πτυξης και κερδοφορίας.

Ευκαιρίες Για Ανάπτυξη Και Επένδυση

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, οδηγώντας τις εξελίξεις στον χώρο του ελληνι­κού Super Market και κατανοώντας απόλυτα τις ανάγκες των υποψη­φίων franchisees για ασφαλέστε­ρες επενδύσεις, έχει δημιουργήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο 413 κα­ταστημάτων. Βελτιώνοντας συνε­χώς την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, την υγιεινή και ασφά­λεια των τροφίμων, την ανταγωνι­στική τιμολογιακή πολιτική, την τε­χνολογία για την εξυπηρέτηση του πελάτη, τα συστήματα logistics για την αποθήκευση και τον εφοδια­σμό, την επικοινωνία και προώθη­ση των πωλήσεων και τα προγράμ­ματα πιστότητας, η ΑΒ προσφέρει άριστες ευκαιρίες επιχειρηματικής καθιέρωσης στους μελλοντικούς της συνεργάτες, και συνεχή υπο­στήριξη προς την επιτυχία.

AB SHOP & GO: Η Πρόταση Ευκολίας Για Το Αστικό Περιβάλλον

Το AB SHOP & GO, αποτελεί την ΑΒη­τική πρόταση καταστήματος ευκολί­ας για την πόλη. Αναφέρεται σε μικρά καταστήματα που έχουν ως στόχο να καλύψουν ανάγκες της καθημερινό­τητας όσο και έκτακτες αγορές σε ώρες εκτός του καθιερωμένου ωρα­ρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Χωροθετείται σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές ή σε σημεία μεγάλης συγκέ­ντρωσης, όπως σταθμοί Μέσων Μα­ζικής Μεταφοράς, χώροι εργασίας, δημόσιες υπηρεσίες και εκπαιδευτι­κά ιδρύματα. Διαθέτει χώρο πώλη­σης 120-200 τ.μ. και διαθέτει μια πλή­ρη γκάμα σε τυποποιημένα τρόφιμα, κατεψυγμένα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ροφήματα και snacks, καλλυντικά και είδη νοικοκυριού. Το ΑΒ Shop & Go, προσφέρει λύσεις για όλες τις αγορές, κάθε στιγμή, χωρίς επιβαρύνσεις μετακινήσεων και ανα­μονής. Και πάνω από όλα, με προ­σφορές και τιμές ΑΒ.

Παράλληλα πρόσφατα, η ΑΒ Βασιλό­πουλος εγκαινίασε το πρόγραμμα «Το δικό μας & δικό σου» που προσφέ­ρει την δυνατότητα υποστήριξης του υποψηφίου συνεργάτη (franchisee) στο στήσιμο ενός νέου καταστήματος AB Shop & Go, καλύπτοντας σχεδόν το 80% της αρχικής επένδυσης και δί­νοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής σε διάστημα έως και 10 ετών.

ab.foodmarket.fs61

ΑΒ FOOD MARKET: Το Μοντέλο Της Επιτυχίας Στην Περιφέρεια

Το σήμα AB Food Market έχει στό­χο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή σε τρόφιμα και ποτά. Διαθέτει τον οικείο χαρακτήρα ενός επώνυμου, μέσης έκτασης κατα­στήματος, στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν να βρουν φιλική εξυπηρέτη­ση, μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊ­όντων, σε τιμές προσιτές για όλους.

Ο χώρος πώλησης είναι από +/- 300 τ.μ. έως 600 τ.μ., χωρίς να συμπερι­λαμβάνεται ο χώρος αποθήκης. Απα­ραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του χώρου στάθμευσης με τουλάχι­στον 20-25 θέσεις, και να βρίσκεται σε πόλεις και κωμοπόλεις της επαρχί­ας, καθώς και τουριστικά κέντρα με­γάλης συγκέντρωσης παραθεριστών και μεγάλης εποχικής διάρκειας.

Τα Οφέλη Του Franchisee ΑΒ

Με εγγύηση το ισχυρό όνομα, την υψηλή τεχνογνωσία, την άρτια ορ­γάνωση, τις σύγχρονες υποδομές και τις συνέργειες που έχει αναπτύ­ξει με προμηθευτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η ΑΒ αποτελεί μία αξιόπιστη επιλογή για συνεργα­σία τόσο για τους επιχειρηματίες του κλάδου όσο και για νέους που θέλουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του πελάτη στην αγορά τροφίμων.

Το δίκτυο καταστημάτων franchise αριθμεί μέχρι στιγμής 85 καταστή­ματα (73 με το σήμα ΑΒ Food Market και 12 με το σήμα ΑΒ Shop&Go), εντάσσεται οργανικά με τα 290 εται­ρικά καταστήματα και τα 16 Cash & Carry, καθώς και 24 στεγασμένα σε βενζινάδικα με το σήμα Shell συμ­βάλλοντας έτσι σημαντικά στην επέ­κταση της αλυσίδας.

shop.go8661.2017

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Επωνυμία εταιρίας: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 • Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81, Γέρακας 153 44
 • Tηλ: 210-6608000
 • Fax: 210-6608519
 • Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Β. Πλίτσης
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Μέσο μέγεθος καταστήματος: 350 τ.μ.
 • Entry fee: €5.000
 • Royalties: 0,2 % επί πωλήσεων
 • Διαφημιστική Συμμετοχή: Χρέωση ανά δραστηριότητα
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Αριθμός Εταιρικών Καταστημάτων: 302
 • Αριθμός Καταστημάτων Franchise: 74
 • Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων: 376
 • Έναρξη Δρ/τητας/Έναρξη Franchising: 1969 / 2002
 • Προέλευση: Ελλάδα
 • Eμπειρία franchisee: Δεν κρίνεται απαραίτητη
 • Αυτοαπασχόληση franchisee: Κρίνεται απαραίτητη
 • Σύμβαση franchise: 7 έτη με δυνατότητα ανανέωσης
 • Aναπτυξιακοί στόχοι: Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος
 • Περισσότερες πληροφορίες:

  Πρόταση franchise ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ πατήστε εδώ!

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ