Αρχική ResourcesΣυνεντεύξεις Πέτρος Μαχαίρας, ACS | «Ο πράκτορας του σήμερα είναι επιχειρηματίας»

Πέτρος Μαχαίρας, ACS | «Ο πράκτορας του σήμερα είναι επιχειρηματίας»

σύνταξη Loukia Karrori
0 σχόλια

Η πανδημία και οι συνεχιζόμενες επιχειρηματικές δυσκολίες στην Ελλάδα και παγκοσμίως έχουν επιφέρει ουσιαστικούς μετασχηματισμούς στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ο αυξανόμενος όγκος των αποστολών άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα και τα καταστήματα των αντιπροσώπων μας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολύ άμεσα αυτή την αύξηση, παρά τους περιορισμένους πόρους. Ταυτόχρονα, το κοινό είναι πλέον εξαιρετικά ευαίσθητο σε θέματα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών, τις οποίες και κρίνουν ανάλογα.

Συνέντευξη με τον Πέτρο Μαχαίρα,
Διευθυντή Δικτύου της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ Μ.Α.Ε.Ε., στην ενότητα Απόψεις του ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2023.

 

ACS_Logo

Το τέλος του 2022 βρίσκει τις επιχειρήσεις σε μια πορεία σταθεροποίησης και ισορροπίας εν μέσω συνεχιζόμενων προκλήσεων και ανακατατάξεων. Πώς ανταποκρίθηκε το δίκτυο των αντιπροσώπων σας στις διαμορφούμενες συνθήκες και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που καθόρισαν την αγορά κατά το 2022;

Τα δύο χρόνια της πανδημίας, αλλά και οι συνεχείς επιχειρηματικές προκλήσεις στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, άλλαξαν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των καταναλωτών. Οι ηλεκτρονικές αγορές αυξήθηκαν σημαντικά, όχι μόνο στις εξοικειωμένες νεαρές ηλικίες, αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες λόγω αναγκαιότητας. Ο αυξανόμενος όγκος των αποστολών άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα και τα καταστήματα των αντιπροσώπων μας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολύ άμεσα αυτή την αύξηση και με περιορισμένα μέσα. Η αγορά έγινε περισσότερο ψηφιακή κι ο ανταγωνισμός -ειδικά στον κλάδο των ταχυμεταφορών – αυξήθηκε πολύ γρήγορα και με μεγάλη ένταση. Ταυτόχρονα, το κοινό είναι πλέον εξαιρετικά ευαίσθητο σε θέματα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, και περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών, τις οποίες και κρίνουν ανάλογα.

Στην post COVID-19 εποχή ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από προκλήσεις όπως πληθωρισμός, υψηλό κόστος ενέργειας, τη συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αβεβαιότητα που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις κατά την κρίση σας και ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει και σε ποιους τομείς;

Διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητας. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυξήθηκε σημαντικά το κόστος των πρώτων υλών, ενώ ταυτόχρονα αναδείχθηκαν και οι αδυναμίες της εφοδιαστικής αλυσίδας παγκοσμίως. Έρχονται δε να προστεθούν και οι πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει πίεση στην κερδοφορία και συνεπώς και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στην ACS, λειτουργούμε, αναζητώντας τη χρυσή τομή στον εξορθολογισμό των κοστολογίων μας και στη στήριξη του Δικτύου μας. Βασική μας μέριμνα, δε, παραμένει η βελτίωση των operations και της παραγωγικής μας δυναμικής, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα αυξημένα κόστη.

«Ο πράκτορας του σήμερα είναι επιχειρηματίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να είναι πολυπράγμων και να διαχειρίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά βασικούς τομείς της λειτουργίας ενός καταστήματος. Απαιτείται, δηλαδή, επαγγελματισμός, σοβαρότητα και διάθεση για δουλειά».

Παράλληλα ο ανταγωνισμός εντείνεται με ανακατατάξεις, είσοδο νέων ανταγωνιστών είτε από το εξωτερικό είτε από άλλους κλάδους. Σε ποιους τομείς οφείλουν να εστιάσουν τα δίκτυα αντιπροσώπων ώστε να τονώσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα;

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πλέον για κάθε κατάστημα αντιπροσώπου είναι ο τρόπος που εξυπηρετεί τον πελάτη. Πλέον, οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν και αυξάνονται, όπως και οι απαιτήσεις τους. Η τεχνολογία με τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που παρέχει μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το δίκτυο των αντιπροσώπων, ώστε να βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη.

Έχει τεθεί θέμα ανασχεδιασμού του δικτύου ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και σε ποιους τομείς;

Για να μπορέσει να επιβιώσει μια σημερινή επιχείρηση του και να προχωρήσει στην επόμενη μέρα είναι αναγκαίο να εξελίσσεται. Στην ACS έχουμε ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό του δικτύου του μέλλοντος, ώστε να προβλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά, τόσο τους όγκους των αποστολών, όσο και τις απαιτήσεις των πελατών. Εξετάζουμε συνεχώς την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα του δικτύου και των ανθρώπων των καταστημάτων.

Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι κυριότερες τάσεις στο δίκτυο αντιπροσώπων το 2023 και με ποιον τρόπο επηρεάζουν τα υφιστάμενα δίκτυα;

Πλέον, κάθε εταιρεία – και κατά συνέπεια τα καταστήματα αυτής – έχουν να αντιμετωπίσουν πελάτες με μεγάλη αγοραστική δύναμη και γνώση των διαθέσιμων εναλλακτικών, ενώ έχουμε και ισχυρή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνεπώς, η πολύ καλή εξυπηρέτηση του πελάτη τίθεται, πλέον, στο επίκεντρο και οι εταιρείες χρειάζεται να συνδράμουν τα καταστήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα βοηθήσει και στο συνολικό brand loyalty. Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας από πλευράς του καταστήματος μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρατηρείται ιδιαίτερη στροφή στην αξιοποίηση της τεχνολογίας που έχει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία των δικτύων. Ποιες ευκαιρίες δημιουργούνται και σε ποιους τομείς πρέπει να δοθεί έμφαση;

Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει συνολικά στη βελτιστοποίηση πολλών διαδικασιών. Στην ACS, ερευνούμε και τροποποιούμε καθημερινά τις παραμέτρους των συστημάτων μας. Έτσι κάνουμε πιο αποδοτική την εργασία των ανθρώπων μας. Ταυτόχρονα, είναι αισθητή η ανάγκη για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, ώστε ο πελάτης να έχει τον πλήρη έλεγχο. Συνεπώς, ανανεώνουμε διαρκώς το ACS Mobile App, το οποίο παρέχει στον πελάτη τον πλήρη έλεγχο των αποστολών του. Η εφαρμογή πρόκειται να εμπλουτιστεί και με νέες δυνατότητες, όπως το Estimated Time of Arrival (ETA) για το δέμα.

 Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες που έφεραν οι επιπτώσεις του COVID-19, νέα μοντέλα στην αγορά και νέες συνθήκες λειτουργίας αλλά και νέες ιδέες marketing για το δίκτυο αντιπροσώπων. Πώς βλέπετε αυτές τις αλλαγές; Πώς εξελίσσονται και τελικά, τί από όλα αυτά θα εδραιωθεί στον χώρο του δικτύου αντιπροσώπων;

Σε μια περίοδο, ραγδαίων ανακατατάξεων στις επιχειρήσεις, η μόνη σταθερά παραμένει η ανάγκη για κερδοφορία, η οποία εξασφαλίζει την επιχειρηματική επιβίωση. Συνεπώς, κάθε αλλαγή γεννιέται από μια πραγματική ή τεχνητή ανάγκη. Τελικά, όμως, μόνο ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές τις αλλαγές θα ενσωματωθούν στην επιχειρηματική πραγματικότητα και ποιες θα αποδειχθούν μη αναγκαίες και θα καταργηθούν στην πράξη.

Ειδικότερα, η αγορά, το οικονομικό περιβάλλον αλλά και οι αντιπρόσωποι επηρεάστηκαν κι αυτοί από τις εξελίξεις. Ποια θεωρείτε την καθοριστική αλλαγή που συντελέστηκε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αντιπροσώπων σήμερα; Επίσης, τι έχει αλλάξει στο profile των υποψήφιων αντιπροσώπων καθώς και στις δικές σας απαιτήσεις από ένα υποψήφιο αντιπρόσωπο που σας προσεγγίζει;

Ο πράκτορας του σήμερα είναι επιχειρηματίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να είναι πολυπράγμων και να διαχειρίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά βασικούς τομείς της λειτουργίας ενός καταστήματος. Απαιτείται, δηλαδή, επαγγελματισμός, σοβαρότητα και διάθεση για δουλειά. Διαχρονικός μας στόχος είναι να ενσωματώνουμε στο δίκτυό μας συνεργάτες που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες μας, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες.

Ο χώρος του δικτύου αντιπροσώπων αναμφισβήτητα διατηρήθηκε και εμφανίστηκε ανθεκτικός σε δύσκολες συνθήκες. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του ανθεκτικού δικτύου αντιπροσώπων σήμερα;

Οι συνθήκες αλλάζουν πολύ γρήγορα πλέον και ο επιχειρηματίας – αντιπρόσωπος χρειάζεται να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες και να προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες. Επομένως η διορατικότητα και η δυνατότητα προσαρμογής είναι πλέον απαραίτητα χαρακτηριστικά για έναν ανθεκτικό αντιπρόσωπο.

Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις, όσον αφορά τα συστήματα δικτύων αντιπροσώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σας;

Σε μια αγορά με αρκετούς νέους παίκτες, οι οποίοι έχουν εισέλθει με αξιώσεις, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό, οι προκλήσεις παραμένουν η παροχή ικανοποιητικών για τον πελάτη υπηρεσιών με προσιτό κόστος για το κατάστημα. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η κερδοφορία του καταστήματος, επιτρέποντας την επιχειρηματική επιβίωση και για τον αδειοδότη και τον αδειοδοτούμενο.

Πώς αποτιμάτε την οικονομική πορεία και την ανάπτυξη της δικής σας επιχειρηματικής οντότητας δικτύου αντιπροσώπων τη χρονιά που πέρασε; Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 2023;

Παραμένουμε η κορυφαία εταιρεία στον κλάδο με εξαιρετική κερδοφορία για τα επιχειρηματικά δεδομένα της εποχής. Η νέα σημαντική μας επένδυση με το υπερσύγχρονο κέντρο διαλογής που αυξάνει τις διακομιστικές μας δυνατότητες, αναμφίβολα μας επιτρέπει να ατενίζουμε το 2023 με επιχειρηματική αισιοδοξία. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προς τον πελάτη, αλλά και το επιχειρηματικό κόστος για τους αδειούχους μας, μεγιστοποιώντας την κερδοφορία τους.

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ