Αρχική ResourcesΣυνεντεύξεις Νικήτας Πρασσάς, Cinque Wine Deli Bar | «Τα δίκτυα franchise οφείλουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες και να παραμείνουν ανταγωνιστικά»

Νικήτας Πρασσάς, Cinque Wine Deli Bar | «Τα δίκτυα franchise οφείλουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες και να παραμείνουν ανταγωνιστικά»

σύνταξη Loukia Karrori
0 σχόλια

Το franchising αποτελεί μια σταθερά στο χώρο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας γενικά, γιατί κάτω από την «ομπρέλα» ενός μεγαλύτερου brand οι επιχειρήσεις βρίσκουν ανθεκτικότητα. Ο χώρος του franchising ανταποκρίθηκε στις εξελισσόμενες συνθήκες με την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, την εστίαση στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη και την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Αυτές οι τάσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν και το 2022 και οι franchisees που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις θα είναι σε καλή θέση για ανάπτυξη και επιτυχία.

Συνέντευξη με τον Νικήτα Πρασσά,
Διευθύνοντα Συμβούλου του CINQUE WINE DELI BAR, στην ενότητα Απόψεις στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2023.

pps cinque logo FINAL DeliBar cropped 300x193

Στην post COVID-19 εποχή ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από προκλήσεις όπως πληθωρισμός, υψηλό κόστος ενέργειας, τη συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αβεβαιότητα που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις κατά την κρίση σας και ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει και σε ποιους τομείς;

Όλες οι παραπάνω προκλήσεις είναι εξίσου σημαντικές και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις στην μετά Covid-19 εποχή. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν σε μέτρα μείωσης του κόστους, στην ενεργειακή απόδοση, στην εναλλακτική χρηματοδότηση, στη διαφοροποίηση και στη διατήρηση και ανάπτυξη των εργαζομένων.

«Οι πιθανές τάσεις στο franchising το 2023 θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα, την υγεία και την ευεξία, την ευελιξία και το τοπικό μάρκετινγκ».

Παράλληλα ο ανταγωνισμός εντείνεται με ανακατατάξεις, είσοδο νέων ανταγωνιστών είτε από το εξωτερικό είτε από άλλους κλάδους. Σε ποιους τομείς οφείλουν να εστιάσουν τα δίκτυα franchise ώστε να τονώσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα;

Για να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, τα δίκτυα franchise θα πρέπει να εστιάσουν στην καινοτομία, την εμπειρία των πελατών, την τεχνολογία, την επωνυμία και το μάρκετινγκ και τη διαχείριση των ταλέντων. Δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς τους τομείς, τα δίκτυα franchise μπορούν να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να ευδοκιμούν σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.

Έχει τεθεί θέμα ανασχεδιασμού του δικτύου ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και σε ποιους τομείς;

Τα δίκτυα franchise μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο επανασχεδιασμού του δικτύου τους ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες σε τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου, η βιωσιμότητα και η διαχείριση ταλέντων. Με τον επανασχεδιασμό του δικτύου τους, τα δίκτυα franchise μπορούν να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να ευημερούν.
Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι κυριότερες τάσεις στο franchising το 2023 και με ποιον τρόπο επηρεάζουν τα υφιστάμενα δίκτυα;
Οι πιθανές τάσεις στο franchising το 2023 θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα, την υγεία και την ευεξία, την ευελιξία και το τοπικό μάρκετινγκ. Τα υφιστάμενα δίκτυα ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές για να παραμείνουν ανταγωνιστικά και να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Παρατηρείται ιδιαίτερη στροφή στην αξιοποίηση της τεχνολογίας που έχει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία των δικτύων. Ποιες ευκαιρίες δημιουργούνται και σε ποιους τομείς πρέπει να δοθεί έμφαση;

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στις λειτουργίες των δικτύων franchise δημιουργεί μια σειρά από ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις αυτές. Δίνοντας προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάλυση δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την απομακρυσμένη εργασία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, τα δίκτυα franchise μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες και να παραμείνουν ανταγωνιστικά σε μια αγορά που καθοδηγείται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία.

Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες που έφεραν οι επιπτώσεις του COVID-19, νέα μοντέλα στην αγορά και νέες συνθήκες λειτουργίας αλλά και νέες ιδέες marketing για το franchising. Πώς βλέπετε αυτές τις αλλαγές; Πώς εξελίσσονται και τελικά, τί από όλα αυτά θα εδραιωθεί στον χώρο του franchising;

Αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, εστίαση στην υγεία και την ασφάλεια, αύξηση των υπηρεσιών παράδοσης, αύξηση των ανέπαφων πληρωμών, άνοδος του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αλλαγές αυτές εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και πολλές από αυτές είναι πιθανό να αποτελέσουν μόνιμα χαρακτηριστικά του κλάδου του franchise. Ειδικότερα, η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, των υπηρεσιών παράδοσης και των ανέπαφων πληρωμών είναι πιθανό να γίνει μόνιμο στοιχείο, καθώς οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει την ευκολία και την ασφάλεια αυτών των υπηρεσιών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κλάδος του franchise εξελίσσεται διαρκώς, και πάντα αναδύονται νέες τάσεις και καινοτομίες. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιες από αυτές τις αλλαγές θα καθιερωθούν στον τομέα του franchising μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, τα δίκτυα franchise που είναι ευέλικτα, προσαρμοστικά και καινοτόμα θα είναι σε καλύτερη θέση για να ευδοκιμήσουν σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ειδικότερα, η αγορά, το οικονομικό περιβάλλον αλλά και οι franchisees επηρεάστηκαν κι αυτοί από τις εξελίξεις. Ποια θεωρείτε την καθοριστική αλλαγή που συντελέστηκε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των franchisees σήμερα; Επίσης, τι έχει αλλάξει στο profile των υποψηφίων franchisees καθώς και στις δικές σας απαιτήσεις από ένα υποψήφιο franchisee που σας προσεγγίζει;

Η πανδημία οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στον κλάδο του franchise, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης έμφασης στην οικονομική σταθερότητα, της μετατόπισης των χαρακτηριστικών που θεωρούνται επιθυμητά στους δικαιοδόχους και των αλλαγών στο προφίλ των υποψήφιων δικαιοδόχων. Τα δίκτυα franchise αναζητούν άτομα που είναι ευπροσάρμοστα, ανθεκτικά και ικανά να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα και τις αλλαγές, καθώς και άτομα με ισχυρές ηγετικές ικανότητες και την ικανότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ο χώρος του franchising αναμφισβήτητα διατηρήθηκε και εμφανίστηκε ανθεκτικός σε δύσκολες συνθήκες. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του ανθεκτικού franchisor σήμερα;

Το βασικό χαρακτηριστικό των σημερινών ανθεκτικών franchisors είναι η ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να μεταστρέφονται γρήγορα ανταποκρινόμενοι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η πανδημία του Covid-19 κατέδειξε τη σημασία της ανθεκτικότητας απέναντι σε απροσδόκητες προκλήσεις και οι franchisors που μπόρεσαν να προσαρμοστούν γρήγορα ήταν οι πιο επιτυχημένοι. Οι ανθεκτικοί franchisors μπορούν να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτών και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Μπορούν να εφαρμόζουν γρήγορα αλλαγές στις στρατηγικές μάρκετινγκ, λειτουργίας και εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους για να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις, όσον αφορά τα συστήματα franchise που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σας;

Οι νέες προκλήσεις στον κλάδο μας είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας όσον αφορά τα virtual reality wine tasting, η προσφορά της εμπειρίας Cinque από το σπίτι του ο καθένας, 24/7.

Πώς αποτιμάτε την οικονομική πορεία και την ανάπτυξη της δικής σας επιχειρηματικής οντότητας franchise τη χρονιά που πέρασε; Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 2023;

Στην post covid 19 εποχή αρχίζει και εξομαλύνεται η οικονομική κατάσταση και η επιχείρηση αγγίζει και ξεπερνάει τα προ covid 19 μεγέθη. Το 2023, όπως διαγράφεται από τις προ κρατήσεις, φαίνεται πως θα είναι ακόμα καλύτερη χρονιά όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη.

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ