Αρχική ResourcesΣυνεντεύξεις Μιχάλης Αμουργιανός, DaVinci Gelato | «Κομβικός ο ρόλος της τεχνολογίας»

Μιχάλης Αμουργιανός, DaVinci Gelato | «Κομβικός ο ρόλος της τεχνολογίας»

σύνταξη Loukia Karrori
0 σχόλια

Οι αλλεπάλληλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως καλούν για δραστικά μέτρα. Στο DaVinci Gelato αρχικά προχωρήσαμε σε αναθεώρηση του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας καθώς και της διαχείρισης κόστους για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό και τη συρρίκνωση των οικονομικών πόρων.
Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας, η μείωση των σπαταλημένων πόρων, η αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων καθώς και η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας αποτελούν επίσης κύριους στόχους μας.

Συνέντευξη με τον Μιχάλη Αμουργιανό,
Διευθύνοντα Συμβούλου της DAVINCI ARTISAN GELATO, στην ενότητα Απόψεις του ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2023.

 

Στην post COVID-19 εποχή ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από προκλήσεις όπως πληθωρισμός, υψηλό κόστος ενέργειας, τη συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αβεβαιότητα που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις κατά την κρίση σας και ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει και σε ποιους τομείς;

Σίγουρα αντιμετωπίζουμε επαναλαμβανόμενες προκλήσεις στην post COVID-19 εποχή, όπως για παράδειγμα τον πληθωρισμό, το υψηλό κόστος ενέργειας, τη συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αβεβαιότητα που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, έχουμε αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. Πρώτα από όλα αναθεωρήσαμε το εσωτερικό σύστημα λειτουργίας καθώς και της διαχείρισης κόστους για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό και τη συρρίκνωση των οικονομικών πόρων. Έχουμε επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας μας, τη μείωση των σπαταλημένων πόρων και την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας επενδύσαμε τόσο στα καταστήματά μας όσο και στο κεντρικό παρασκευαστήριο μας σε πιο αποδοτικά συστήματα φωτισμού και όπου ήταν δυνατόν σε εξοπλισμό που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό αντιμετωπίζουμε μεγάλη δυσκολία στην εύρεση αλλά και την διακράτηση υπαλλήλων. Μέρος της στρατηγικής μας αντιμετώπισης όλων των προκλήσεων είναι η εκπαίδευση του προσωπικού μας στην αποτελεσματικότητα της εργασίας τους καθώς και σε νέες ικανότητες «soft skills» και νέες τεχνολογίες. Αφενός ξεκινήσαμε την δικιά μας εκπαιδευτική ακαδημία (DaVinci Academy) με στόχο να εκπαιδεύσουμε και να αναπτύξουμε το υπάρχον προσωπικό μας και αφετέρου, έχουμε επενδύσει στην τεχνολογία για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες εργασίας μας και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα του προσωπικού μας. Επιπρόσθετα, επιδιώξαμε τη διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων με τους προμηθευτές μας. Έχουμε εργαστεί επίσης για την εξεύρεση εναλλακτικών προμηθευτών και τη διαπραγμάτευση βέλτιστων συμβάσεων και τιμών των πρώτων υλών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες τιμές και την έλλειψη προϊόντων που προκύπτουν από την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Έμφαση δώσαμε και στην αναπροσαρμογή των στρατηγικών μάρκετινγκ και πωλήσεων μας. Έχουμε εστιάσει στην ανάπτυξη και την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών μας στο νέο περιβάλλον. Επίσης, έχουμε εστιάσει στην ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών πώλησης και την ενίσχυση της παρουσίας μας στο διαδίκτυο.

«Για εμάς είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχουμε θέσει και να προσαρμοστούμε στις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και στις νέες απαιτήσεις της αγοράς».

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός εντείνεται με ανακατατάξεις, είσοδο νέων ανταγωνιστών είτε από το εξωτερικό είτε από άλλους κλάδους. Σε ποιους τομείς οφείλουν να εστιάσουν τα δίκτυα franchise ώστε να τονώσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα;

Ο ανταγωνισμός είναι ένας συνεχής παράγοντας που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ως εταιρεία. Για να διατηρήσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες, τα δίκτυα franchise μας πρέπει να εστιάσουν σε αρκετούς τομείς. Καταρχάς, ο στόχος μας είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων μας και να επενδύσουμε στη διατήρηση της φήμης μας ως μιας εταιρείας που προσφέρει υψηλής ποιότητας παγωτά. Επιπλέον, σαν εταιρεία πιστεύουμε στην συνεχή καινοτομία που στοχεύσει τόσο στην εύρεση νέων τεχνολογιών παραγωγής καθώς και νέων προϊόντων. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας στοχεύουμε και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας θα έχουν πάντα μια θετική εμπειρία από την επίσκεψή τους σε ένα κατάστημα DaVinci Gelato. Ακόμα ένας τομέας που θα πρέπει να εστιάσουν τα δίκτυα franchise είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων τους. Για εμάς είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχουμε θέσει και να προσαρμοστούμε στις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Τέλος, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη μιας ισχυρής κοινότητας franchisee, με διαρκή επικοινωνία και στήριξη μεταξύ των μελών. Η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία μεταξύ των franchisees μπορεί να ενισχύσει την επιχείρηση στο σύνολό της και να παρέχει μια πιο ενισχυμένη και συνεκτική εικόνα στο καταναλωτικό μας κοινό.

Έχει τεθεί θέμα ανασχεδιασμού του δικτύου ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και σε ποιους τομείς;

Όσον αφορά την εταιρεία μας DaVinci Gelato είχαμε ήδη ξεκινήσει πριν από την πανδημία να ανασχεδιάζουμε το δίκτυο μας και να ενισχύουμε την παραγωγική μας ικανότητα. Έτσι κατά κάποιο τρόπο, οι στρατηγικές μας επενδύσεις και η έμφαση στην καινοτομία μας είχε ήδη προετοιμάσει για να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Η γνώμη μου είναι ότι γενικά οι εταιρείες στον κλάδο μας (και όχι μόνο) θα πρέπει να εστιάζουν σε καινοτομικές πρακτικές στην παραγωγή παγωτού, την ποιότητα των προϊόντων τους, στην εισαγωγή της τεχνολογίας στη παραγωγή και τέλος σε στρατηγικές που τείνουν στη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Επιπλέον, πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες τους, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας τους και την αύξηση της πελατείας. Τέλος, θα πρέπει να αξιολογήσουν την ανάγκη για αναδιοργάνωση του δικτύου franchise, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι κυριότερες τάσεις στο franchising το 2023 και με ποιον τρόπο επηρεάζουν τα υφιστάμενα δίκτυα;

Κάποιες από τις κυριότερες τάσεις που παρατηρούμε στον χώρο του franchising το 2023 περιλαμβάνουν την αύξηση της χρήσης τεχνολογίας, την εστίαση στην βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της online παρουσίας και των κοινωνικών μέσων. Όσον αφορά την τεχνολογία, η χρήση της θα επιτρέπει στα δίκτυα franchise να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους πελάτες, την διαχείριση των δεδομένων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η βιωσιμότητα είναι μια αναδυόμενη τάση στο franchising, καθώς οι καταναλωτές είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσής τους στο περιβάλλον. Έτσι, οι εταιρείες που λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες με βιώσιμο τρόπο, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. Επιπλέον, η online παρουσία και η παρουσία στα κοινωνικά μέσα επηρεάζει τα υφιστάμενα δίκτυα franchise, καθώς οι πελάτες επιθυμούν να αλληλεπιδρούν με τις επιχειρήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Παρατηρείται ιδιαίτερη στροφή στην αξιοποίηση της τεχνολογίας που έχει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία των δικτύων. Ποιες ευκαιρίες δημιουργούνται και σε ποιους τομείς πρέπει να δοθεί έμφαση;

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας έχει πράγματι καθοριστική σημασία στη σημερινή επιχειρηματική και επιχειρησιακή λειτουργία των δικτύων. Στον τομέα της παραγωγής και της διαχείρισης αποθεμάτων, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης και της ακρίβειας, μειώνοντας τα σφάλματα και τις απώλειες. Στον τομέα της παραγωγής, η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια των διαδικασιών παραγωγής και να μειώσει τα σφάλματα, ενώ στον τομέα της διαχείρισης αποθεμάτων μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση των αποθεμάτων και την αποφυγή των ελλείψεων. Επιπλέον, η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και την αλυσίδα εφοδιασμού, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων και συστημάτων που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Επιπλέον, η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών. Για να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, πρέπει να δώσουμε έμφαση σε τομείς όπως η ανάπτυξη και η υλοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης για την ανάλυση δεδομένων και τη βελτίωση της ακρίβειας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών, καθώς και η επένδυση σε συστήματα αυτοματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης αποθεμάτων.

 

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ