Αρχική ResourcesΣυνεντεύξεις Γιώργος Τερζάκης, Εν-τάξη | «Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας»

Γιώργος Τερζάκης, Εν-τάξη | «Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας»

σύνταξη Loukia Karrori
0 σχόλια

Στο τρέχον αντιφατικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να προσαρμοστούμε, ο χώρος του franchising φάνηκε καλά προετοιμασμένος παρέχοντας λύσεις με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τον σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό προϊόντων, ενώ αρκετά νέα σχήματα εμφανίσθηκαν βασισμένα σε νέες ιδέες και συνήθειες. Η τοποθέτησή μας ως σύστημα franchise μας επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη νέων σημείων. Ο εξορθολογισμός των δαπανών και η σωστή επενδυτική μελέτη μας δίνει τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε το πλάνο ανάπτυξης, που έχουμε θέσει.

Συνέντευξη με τον Γιώργο Τερζάκη,
Γενικό Διευθυντή των φροντιστηρίων Εν-Τάξη, στην ενότητα Απόψεις του ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE 2023.

en taksi logo
 
 

Το τέλος του 2022 βρίσκει τις επιχειρήσεις σε μια πορεία σταθεροποίησης και ισορροπίας εν μέσω συνεχιζόμενων προκλήσεων και ανακατατάξεων. Πώς ανταποκρίθηκε ο χώρος του franchising στις διαμορφούμενες συνθήκες και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που καθόρισαν την αγορά κατά το 2022;

Τα βασικά χαρακτηριστικά του 2022, παγκοσμίως, ήταν αφενός η χαλάρωση των περιορισμών της πανδημίας και το άνοιγμα της αγοράς και αφετέρου ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο οποίος είχε ως συνέπειες την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις πληθωριστικές πιέσεις. Σε αυτό το αντιφατικό οικονομικό περιβάλλον ο χώρος του franchising φάνηκε καλά προετοιμασμένος παρέχοντας λύσεις με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τον σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό προϊόντων. Επίσης, αρκετά νέα σχήματα εμφανίσθηκαν βασισμένα σε νέες ιδέες και συνήθειες.  

Στην post COVID-19 εποχή ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από προκλήσεις όπως πληθωρισμός, υψηλό κόστος ενέργειας, τη συρρίκνωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αβεβαιότητα που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις κατά την κρίση σας και ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει και σε ποιους τομείς;

Η κυριότερη πρόκληση στο νέο οικονομικό περιβάλλον θεωρώ πως είναι η επιβράδυνση της ανάπτυξης σαν συνέπεια του ενεργειακού κόστους και του υψηλού πληθωρισμού. Ωστόσο η τοποθέτηση μας ως σύστημα franchise μας επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη νέων σημείων. Ο εξορθολογισμός των δαπανών και η σωστή επενδυτική μελέτη μας δίνει την δυνατότητα να ακολουθήσουμε το πλάνο ανάπτυξης, που έχουμε θέσει.

Παράλληλα ο ανταγωνισμός εντείνεται με ανακατατάξεις, είσοδο νέων ανταγωνιστών είτε από το εξωτερικό είτε από άλλους κλάδους. Σε ποιους τομείς οφείλουν να εστιάσουν τα δίκτυα franchise ώστε να τονώσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα;

Πιστεύω ότι με τις νέες αγοραστικές συνθήκες, που έχουν δημιουργηθεί, ένα δίκτυο πρέπει να εστιάσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, στην καινοτομία υπηρεσιών και προϊόντων και στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών του. Η πρόσβαση σε περισσότερες αγορές μέσω της προσφερόμενης τεχνολογίας καθιστά τους πελάτες πιο απαιτητικούς.

«Τα δίκτυα franchise, από την μία, πρέπει να αναπτύξουν τις απαραίτητες τεχνολογίες για αυτή την προσβασιμότητα και από την άλλη, θα πρέπει να θωρακίσουν τα φυσικά τους καταστήματα με ανασχεδιασμό των εμπορικών θέσεών τους και της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών τους».

Έχει τεθεί θέμα ανασχεδιασμού του δικτύου ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και σε ποιους τομείς;

Ο βασικός σχεδιασμός του δικτύου μας δεν έχει αλλάξει, διότι οι πρωτοβουλίες μας για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών είχαν ξεκινήσει πριν την πανδημία του covid-19 με αποτέλεσμα η προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες να ήταν άμεση. Ωστόσο, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών μας και στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι κυριότερες τάσεις στο franchising το 2023 και με ποιον τρόπο επηρεάζουν τα υφιστάμενα δίκτυα;

Θεωρώ πως και το 2023 η τάση του franchising θα είναι η online πρόσβαση των πελατών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο είναι νωρίς να μιλάμε για κατάργηση των φυσικών καταστημάτων. Τα δίκτυα franchise, από την μία, πρέπει να αναπτύξουν τις απαραίτητες τεχνολογίες για αυτή την προσβασιμότητα και από την άλλη, θα πρέπει να θωρακίσουν τα φυσικά τους καταστήματα με ανασχεδιασμό των εμπορικών θέσεων τους και της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι κυριότερες τάσεις στο franchising το 2023 και με ποιον τρόπο επηρεάζουν τα υφιστάμενα δίκτυα;

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι η χρήση της τεχνολογίας στην επιχειρησιακή τους λειτουργία. Αυτό εκτείνεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, στη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και τη μεταφορά των δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, δεύτερον στην απρόσκοπτη online πρόσβαση των πελατών στα προϊόντα αυτά και τρίτον στην άμεση και διαρκή εκπαίδευση των στελεχών χωρίς χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς. Άρα, γίνεται αντιληπτό, πως μεγιστοποιούνται οι ευκαιρίες για την αύξηση πελατολογίου με ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης δίνοντας έμφαση στο digital marketing και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες που έφεραν οι επιπτώσεις του COVID-19, νέα μοντέλα στην αγορά και νέες συνθήκες λειτουργίας αλλά και νέες ιδέες marketing για το franchising. Πώς βλέπετε αυτές τις αλλαγές; Πώς εξελίσσονται και τελικά, τί από όλα αυτά θα εδραιωθεί στον χώρο του franchising;

Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες είναι λογικό να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και κατ΄επέκταση νέα επιχειρηματικά και εργασιακά μοντέλα, τα οποία εμφανίσθηκαν, ως επί τω πλείστον, το διάστημα της πανδημίας. Ωστόσο το άνοιγμα της αγοράς παράλληλα με τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία άλλαξαν εκ νέου τα δεδομένα. Πολλά συστήματα franchise, τα οποία γεννήθηκαν πάνω σε τέτοιες συνήθειες χωρίς επιχειρησιακό πλάνο ανάπτυξης, συρρικνώθηκαν ήδη. Πιστεύω πως θα εδραιωθούν πολλές νέες ιδέες οι οποίες όμως μετασχηματίστηκαν και ενσωματώθηκαν μέσα σε υφιστάμενα συστήματα franchise, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα.

Ειδικότερα, η αγορά, το οικονομικό περιβάλλον αλλά και οι franchisees επηρεάστηκαν κι αυτοί από τις εξελίξεις. Ποια θεωρείτε την καθοριστική αλλαγή που συντελέστηκε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των franchisees σήμερα; Επίσης, τι έχει αλλάξει στο profile των υποψηφίων franchisees καθώς και στις δικές σας απαιτήσεις από ένα υποψήφιο franchisee που σας προσεγγίζει;

Ζούμε ήδη στην εποχή των μεταβάσεων με κυριότερη αυτή της ψηφιακής μετάβασης. Η καθολική προσβασιμότητα στην πληροφόρηση σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες οικονομικές ή υγειονομικές κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο δημιούργησαν μια γενιά εκπαιδευμένων franchisee. Ο νέος franchisee είναι πλέον εξοικειωμένος με τις σύγχρονες τεχνολογίες και αναζητά σύγχρονα δοκιμασμένα συστήματα franchise τα οποία διαθέτουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες. Για εμάς, ο ιδανικός υποψήφιος συνεργάτης παραμένει ο επαγγελματίας με πάθος, που διψάει για εξέλιξη και επιτυχία. Εμείς, σαν δικαιοπάροχος Όμιλος εν-τάξη, διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τις διαδικασίες για να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας και να τους οδηγήσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο χώρος του franchising αναμφισβήτητα διατηρήθηκε και εμφανίστηκε ανθεκτικός σε δύσκολες συνθήκες. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του ανθεκτικού franchisor σήμερα;

Πιστεύω πάντα πως το βασικό χαρακτηριστικό του ανθεκτικού franchisor είναι η επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών του. Δεν αρκεί μόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς. Δεν αρκεί μόνο να μετασχηματίζει τις υπηρεσίες του. Χρειάζεται να χτίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευμένο δίκτυο συνεργατών, το οποίο θα αφουγκράζεται και θα υλοποιεί πιστοποιημένες διαδικασίες, που οδηγούν στα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις, όσον αφορά τα συστήματα franchise που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σας;

Η σημαντικότερη πρόκληση για τον χώρο της εκπαίδευσης παραμένει πάντα η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε όλα τα σημεία του δικτύου παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη των μονάδων. Οι βασικές προκλήσεις για εμάς, ως Όμιλος Φροντιστηρίων εν-τάξη, παραμένουν η πρόσβαση των μαθητών μας σε ακόμα περισσότερη γνώση, η υποστήριξη και η εκπαίδευση των καθηγητών μας όχι μόνο στο γνωστικό πεδίο αλλά και σε θέματα διαχείρισης και ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών και φυσικά οι συνεργάτες μας να λαμβάνουν συνεχώς τον μέγιστο βαθμό τεχνογνωσίας και υποστήριξης εκμηδενίζοντας το επιχειρηματικό ρίσκο. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ομαδικής και σκληρής προετοιμασίας. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν ποιοι θα ξεχωρίσουν στον κλάδο μας και θα αποτελέσουν τους leaders του αύριο.

Πώς αποτιμάτε την οικονομική πορεία και την ανάπτυξη της δικής σας επιχειρηματικής οντότητας franchise τη χρονιά που πέρασε; Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 2023;

Στα εν-τάξη Φροντιστήρια θέτουμε δύο βασικούς στόχους κάθε έτος. Αφενός, την οικονομική ανάπτυξη των υφιστάμενων φροντιστηρίων με αύξηση μαθητολογίου και αφετέρου, την δημιουργία νέων εκπαιδευτηρίων σε συνεργασία με αξιόλογους συνεργάτες , σωστή επιλογή στο location και φυσικά με στοχευμένο επιχειρησιακό πλάνο. Την προηγούμενη χρονιά περισσότεροι από 2.000 μαθητές εμπιστεύτηκαν τα φροντιστήρια μας ενώ την τελευταία τριετία ιδρύσαμε 10 νέα εκπαιδευτήρια. Για το 2023 στοχεύουμε στην ίδρυση τριών νέων εκπαιδευτηρίων. Όσον αφορά τα υφιστάμενα φροντιστήρια του δικτύου, πιστεύουμε ότι θα κλείσουμε και φέτος σταθερά στα επίπεδα του 30% ανάπτυξης σε αριθμό μαθητών και κύκλο εργασιών σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο οι στόχοι μας εκτείνονται παράλληλα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον συνεχή εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω πως το 80% των εκπαιδευτηρίων μας από την πρώτη κιόλας χρονιά περνούν σε κερδοφορία, ενώ πάνω από το 95% στην διετία έχουν αποσβέσει την επένδυση τους.

 

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ