Αρχική ResourcesΣυνεντεύξεις Franchising: Σημαντικός μοχλός οικονομικής και επιχειρηματικής ενίσχυσης

Franchising: Σημαντικός μοχλός οικονομικής και επιχειρηματικής ενίσχυσης

σύνταξη Loukia Karrori
0 σχόλια

Συνέντευξη με την κα. Carol Chopra, Executive Director of the EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION – E.F.F based in Brussels.

Τη συμβολή του franchising στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τον εκσυγχρονισμό μιας σειράς από τομείς της αγοράς τονίζει σε αποκλειστική συνέντευξή της στο FRANCHISE SUCCESS η κα Carol Chopra, Executive Director της EFF. Η κρίση στην Ευρώπη απέδειξε τη δυναμική του franchising όχι απλά να υπερβαίνει δύσκολες συνθήκες αλλά να επαναπροσδιορίζει το ανταγωνιστικό πεδίο, συμβάλλοντας συνολικά στην οικονομία και την κοινωνία. Προτεραιότητα και προϋπόθεση ανάπτυξης η ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού, η διαφάνεια, η συνεχής ενημέρωση και η ανάδειξη των χαρακτηριστικών του franchising ως ολοκληρωμένο σύστημα επιχειρηματικής ανέλιξης.

Οι αλλαγές που έχουν συμβεί σε οικονομικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, έχουν επηρεάσει ολόκληρη την αγορά. Θα θέλατε να μας πείτε ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις και για το χώρο του franchising;

Επιτρέψτε μου αρχικά να πούμε λίγα πράγματα σχετικά με το franchising και τον ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.
Μια σύμβαση franchise συνδέει δυο ανεξάρτητα μέρη, τον franchisor και τον franchisee μέσα από μια πολυδιάστατη B2B σχέση. Ο franchisor είναι ο πωλητής μιας επιχειρηματικής πρότασης, ενός concept που έχει δοκιμαστεί στην πράξη και που έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για να μπορεί να λειτουργήσει και μέσα από νέα σημεία. Ο franchisee είναι ο υποψήφιος επιχειρηματίας που θα αγοράσει αυτή την πρόταση, θα «βάλει» το δικό του κεφάλαιο αλλά οφείλει να λειτουργήσει την επιχείρηση σύμφωνα με τους κανόνες και το σύστημα που έχει ο franchisor ορίσει. Οι franchisees είναι συνήθως υποχρεωμένοι να καταβάλουν περιοδικά δικαιώματα, ένα σταθερό ή μεταβλητό ποσόν για να είναι μέλη του δικτύου μιας αλυσίδας και να «νοικιάζουν» το brand name του franchisor.

Το Franchising συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κατηγορίας επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, ενδιάμεσα στους μεγάλους οργανισμούς και τις αυτόνομες επιχειρήσεις σε υπηρεσίες & λιανική ενισχύοντας τον ανταγωνισμό & την πολυμορφία μιας αγοράς.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και των δύο μερών είναι πολλά, αλλά διαφέρουν διακριτά ως προς τον ρόλο και τις αρμοδιότητες που έχουν μέσα στο σύστημα. Ο ρόλος του franchisor είναι να χαράσσει τη στρατηγική, να σχεδιάζει την ανάπτυξη, τη στελέχωση, να επενδύει στη «φήμη» του brand κ.λπ., ενώ του franchisee να λειτουργεί την επιχείρησή του, να προωθεί τις πωλήσεις και να διατηρεί ικανοποιημένη την πελατειακή του βάση.
Μια αλυσίδα franchise αναπτύσσεται μέσα από την αύξηση του αριθμού των franchisees και των σημείων πώλησης. Η αλυσίδα αυτή αποτελείται τόσο από τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν στον franchisor, όσο και από τα καταστήματα franchise των συνεργατών.
Το franchising από την άλλη ως μέσο ανάπτυξης έχει αποδειχθεί σημαντικός μοχλός οικονομικής και επιχειρηματικής ενίσχυσης. Δημιουργεί νέες επιχειρηματικές μονάδες που με τη σειρά τους δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, το Franchising είναι ένας κλάδος ο οποίος συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κατηγορίας επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, ενδιάμεσα στους μεγάλους οργανισμούς και τις αυτόνομες επιχειρήσεις στους τομείς της λιανικής και των υπηρεσιών. Κατά συνέπεια σαν κλάδος συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά και την πολυμορφία μιας αγοράς.
Το franchising συμβάλλει ακόμα και στον μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και την «προτυποποίηση» παραδοσιακών υπηρεσιών και επαγγελμάτων αλλά και στη δημιουργία νέων.

Οι αλυσίδες franchise έχουν καλύτερους μηχανισμούς & μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους franchisees αλλά και όλο το δίκτυο σε δύσκολες περιόδους.

Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο του αριθμού των εμπορικών σημάτων franchise στον κόσμο (13.500). Οι άλλες μεγάλες αγορές είναι οι Η.Π.Α (3000), η Κίνα (2700), η Βραζιλία (2200) κ.ά.
Η πυκνότητα του πληθυσμού της μεσαίας τάξης στην Ευρώπη, οι πολλές χώρες ,οι διάφορες γλώσσες και πολιτισμοί εξηγούν την έντονη τάση για ανάπτυξη των εθνικών εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη, με μια στρατηγική που εξυπηρετεί τόσο τα μεγαλύτερα όσο και τα μικρότερα brands.

To Franchising αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χωρών όπου η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Μάλιστα, η ανάπτυξη είναι τέτοια που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει υπηρεσία ή αγαθό που να μην παρέχεται και μέσα από αλυσίδες franchise.
Η κρίση βέβαια έχει επηρεάσει το franchising, όπως και όλη την αγορά. Όμως:

– Τα καλά εδραιωμένα και ισχυρά brands αντιμετωπίζουν και ξεπερνούν την κρίση συνολικά, σαν ένα δίκτυο, σαν μια ενιαία οντότητα
– Οι franchisees είναι σε καλύτερη θέση από ότι οι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες καθώς έχουν την υποστήριξη ενός δικτύου
-Οι τράπεζες πλέον θέτουν αυστηρότερα κριτήρια στην χορήγηση δανείων. Είναι περισσότερο εύκολο να δώσουν δάνειο σε ένα μεγάλο δίκτυο παρά σε ανεξάρτητες μικρές επιχειρήσεις
– Οι αλυσίδες franchise έχουν αποδειχθεί ότι έχουν καλύτερους μηχανισμούς και μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους franchisees αλλά και όλο το δίκτυο σε δύσκολες περιόδους.

EFF.1

Την τελευταία δεκαετία έχουν προκύψει αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με το franchising. Έχουν λειτουργήσει ευεργετικά για το θεσμό κατά την γνώμη σας; Ποια επιπλέον ρυθμίσεις θα μπορούσαν να γίνουν;

Μια συνεργασία franchise, είναι μια εμπορική συνεργασία. Δεν υπάρχει νομική ορολογία που να περιγράφει μια τέτοιου είδους συμφωνία. Συνήθως περιλαμβάνει έναν συνδυασμό πραγμάτων και αναφέρεται ως επί το πλείστο με τον όρο “unnamed contract” ή αλλιώς contrat innomé στα γαλλικά.
Σε κάθε περίπτωση, μια σύμβαση franchise οφείλει να υπόκειται σε όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που χαρακτηρίζουν όλες τις εμπορικές Β2Β συνεργασίες και συμβάσεις. (Πνευματική ιδιοκτησία, εμπόριο, δημοσιονομικά κ.λπ.).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που αφορά αποκλειστικά το πεδίο του franchising. Εντούτοις, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου, το franchising διέπεται από το EC Regulation 330/2010, γνωστό ως το “Block Exemption Regulation on Vertical Restraints” (ανανεώθηκε το 2010 και έχει ισχύ μέχρι και το 2022). Στις συμβάσεις franchise μπορεί να περιλαμβάνονται ρήτρες, όπως ρήτρες χορήγησης αποκλειστικής περιοχής. Ο σκοπός του EC BER είναι να προσδιορίσει τα όρια και τις συνθήκες που αυτές οι ρήτρες επιτρέπονται ή όχι.

Τα Pre-contractual disclosure αφορούν στην υποχρέωση έγκαιρης διάθεσης όλων των πληροφοριών που πρέπει να έχει στα χέρια του o franchisee προτού υπογράψει την ένταξή του στο δίκτυο.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και χώρες εκτός Ευρώπης, έχουν υιοθετήσει ως πρόσθετο πλαίσιο, το “pre-contractual disclosure”, κανονισμοί δηλαδή που αφορούν τόσο το franchising όσο και άλλες μορφές συνεργασίας μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρηματιών εντός ενός δικτύου. Ο σκοπός είναι να δίνουν στον αγοραστή, εν προκειμένω στον franchisee, την ευκαιρία να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να τις επιβεβαιώσει και να γνωρίζει όλα όσα χρειάζονται πριν την υπογραφή της τελικής σύμβασης. Αυτή η διαδικασία αναγνωρίζει ότι ο υποψήφιος franchisee δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει οικονομικές ή νομικές πλάνες στη σύμβαση αν δεν είναι ενημερωμένος σωστά.
Οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτή τη διαδικασία είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία.
Αυτοί οι κανονισμοί δεν υπεισέρχονται το περιεχόμενο αυτών καθ’ αυτών των συμβάσεων franchise, αλλά στην υποχρέωση έγκαιρης διάθεσης όλων των πληροφοριών που πρέπει να έχει στα χέρια του o franchisee προτού υπογράψει την ένταξή του στο δίκτυο. Κάτι τέτοιο «υποχρεώνει» τον franchisor να δώσει πλήρεις και αληθείς πληροφορίες στον υποψήφιο franchisee.
Τα Pre-contractual disclosure μπορεί να επιβληθούν από τον νόμο, αλλά μπορούν και να υλοποιούνται στα πλαίσια ιδιωτικών πρωτοβουλιών (π.χ. Σύνδεσμος Franchise). Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερους υποψήφιους, που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο και να αξιοποιήσουν τη μέθοδο του franchising. O ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Franchise, ο σύνδεσμος μεταξύ 20 διαφορετικών Eυρωπαϊκών χωρών, έχει ψηφίσει τον ευρωπαϊκό κώδικα ηθικής για το franchising από το 1972 σύμφωνα με το οποίο συνιστά την παροχή αυτού του προσυμφώνου και όλων των πληροφοριών που αυτό συνεπάγεται.

Στο νέο περιβάλλον έχει αυξηθεί δραματικά η σημασία του internet ως εργαλείο προβολής και προώθησης των συστημάτων franchise. Σύμφωνα με την άποψή σας τι έχει διαφοροποιηθεί στη συνολική στρατηγική των δικτύων franchise;

Οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους σήμερα οφείλουν να υπολογίζουν το διαδίκτυο, καθώς αποτελεί ένα από τα κανάλια πώλησης αλλά και ένα μέσο, μέσω του οποίου μετράμε την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των πελατών. Αυτά που προσφέρει το internet πρέπει να τα βλέπουμε ως ευκαιρία όχι ως απειλή. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο, όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να το εντάξουν στο σύνολο της στρατηγικής τους.
Οι πιο επιτυχημένες στρατηγικές marketing πλέον συνδυάζουν το “multi-channel” και “cross-channel” marketing.
Μέσω του “Multi-channel marketing” η εταιρεία προσφέρει στον καταναλωτή μια συνολική εμπειρία, φυσική και digital. Με λίγα λόγια και φυσικά καταστήματα και e-shop και ενέργειες άμεσων πωλήσεων κ.λπ. Η διασύνδεση όλων αυτών αποτελούν την “cross-channel” διάσταση. H στρατηγική marketing των αλυσίδων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαστάσεις, χωρίς όμως η μια να «ανταγωνίζεται» την άλλη.

Το Social Franchising έχει σημαντική δυναμική και πρέπει όλοι να το ενισχύσουμε. Η πρόκληση και εδώ, όπως σε κάθε οργανισμό, κερδοσκοπικό ή μη, είναι η τελική απόδοση σε σχέση με το στόχο για τον οποίο έχει συσταθεί.

Για παράδειγμα, ο στόχος του web site και των προωθητικών ενεργειών θα μπορούσε να είναι η προσέλκυση πελατών στα φυσικά καταστήματα (π.χ. ένα κατάστημα franchise). Τελικός στόχος είναι η παροχή στους πελάτες 24ωρης προσβασιμότητας, 7 ημέρες την εβδομάδα και μια συνολική αγοραστική εμπειρία. Στην περίπτωση των αλυσίδων franchise όλο αυτό συντελεί στην αύξηση των πωλήσεων των franchisees και συνεπώς της αύξησης της κερδοφορίας και του βαθμού ικανοποίησής τους.
Τα Social media μπορούν να αξιοποιηθούν κυρίως για την ενίσχυση της“brand community” αλλά και για τις κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να λάβουν από τις αναφορές των πελατών μέσα από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον Ε.F.F για αυτή τη χρονιά;

Καταρχήν, η κατανόηση του ποιος είναι ο ακριβής ορισμός του franchising και η υπεράσπισή του έναντι άλλων μορφών συνεργασιών, όπως licensing ή άλλες μορφές εμπορικών συνεργασιών, οι οποίες ενώ έχουν άλλη μορφή, μπορεί να προωθούνται ως “franchises”. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επιβάλλονται όλα αυτά που προβλέπονται σε μια franchise συνεργασία, όπως fees, royalties, αλλά από την άλλη δεν παρέχεται ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο και γενικά όλα όσα οφείλουν να παρέχονται από την πλευρά του franchisor.

Οι μικρομεσαίες μονάδες χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ικανότητα να επανακαθορίζουν την πορεία τους άμεσα και αποτελεσματικά όταν απαιτείται. Είναι κοιτίδες καινοτομίας, είναι δημιουργοί θέσεων εργασίας.

Επίσης, ο EFF προωθεί το «υπεύθυνο» και «ηθικό» franchising.
Ο Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για το franchising είναι ένα εργαλείο για τα μέλη της κοινότητας franchise. Κάθε σύνδεσμος , μέλος της EFF (ανάμεσά του και ο ελληνικός σύνδεσμος) δεσμεύονται για την προώθηση Κώδικα Δεοντολογίας στη δική τους χώρα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι χρήσιμο να προωθούν και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες γιατί είναι κάτι που αδιαμφισβήτητα ενισχύει την αξιοπιστία του θεσμού.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Social Franchising αρχίζει και γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές στις μέρες μας. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με αυτό;

Το Social franchising έχει υιοθετήσει από το καθαρά «εμπορικό» franchising την ιδέα να μεταφέρει μια υπηρεσία σε ένα αποδοτικό οικονομικό σύστημα, όπου μπορεί να αναπαραχθεί από ανεξάρτητους φορείς κάτω από την ομπρέλα ενός διακριτού σήματος. Ο πρωταρχικός σκοπός όμως του Social franchising δεν είναι οικονομικός. Κύριος στόχος είναι το κοινωνικό όφελος υπέρ συγκεκριμένων ομάδων. Ο τομέας της υγείας είναι ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τομέας που το Social franchising βρίσκει εφαρμογή, καθώς προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες σε πληθυσμούς όπου δύσκολα έχουν πρόσβαση σε αυτές. Επίσης, το Social franchising προσφέρει εργασία σε όσους δύσκολα θα μπορούσαν να βρουν. Για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία LeMat στην Ιταλία είναι μια μικρή αλυσίδα ξενοδοχείων με πρωταρχικό σκοπό την προσφορά εργασίας σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Το Social Franchising έχει σημαντική δυναμική και πρέπει όλοι να το ενισχύσουμε. Η πρόκληση και εδώ, όπως σε κάθε οργανισμό, κερδοσκοπικό ή μη, είναι η τελική απόδοση σε σχέση με το στόχο για τον οποίο έχει συσταθεί.

Πώς έχει επηρεάσει το franchising η ανάπτυξη στο χώρο του retail των μεγάλων διεθνών αλυσίδων, όπως ο όμιλος Inditex, τα IΚΕΑ κ.λπ.;

Η ανάπτυξη αντίστοιχων αλυσίδων, όπως αυτές που αναφέρατε, οδηγεί στην απαίτηση εκ μέρους των καταναλωτών μια νέας αγοραστικής εμπειρίας και της αίσθησης ότι ανήκουν σε μια «διεθνή κοινότητα αγοραστών», όπου αναγνωρίζουν ο ένας στον άλλον αυτό το κοινό τους σημείο αναφοράς. Οι αλυσίδες λοιπόν που έχουν όραμα και θέλουν να αναπτυχθούν προσπαθούν να εκπληρώσουν αυτό το συναίσθημα των καταναλωτών.
Αν θέλουμε να εντοπίσουμε το κοινό στοιχείο αυτών των επιχειρήσεων θα λέγαμε ότι πρόκειται για διεθνή δίκτυα που χαράζουν στρατηγικές που στηρίζονται στην καινοτομία, στο αποτελεσματικό marketing, στην τυποποίηση διαδικασιών & προϊόντων και στην επιχειρηματική αριστεία. Τέτοια παραδείγματα επιχειρήσεων πρέπει να αποτελούν έμπνευση για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και την περιοχή δραστηριοποίησής τους.
Αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται μέσω franchising, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καταβληθεί μια παραπάνω προσπάθεια καθώς στο δίκτυό τους εντάσσονται και οι franchisees. Η σχέση μεταξύ των δύο μερών πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνεχή διάλογο, ανταλλαγή εμπειριών, feedback των πελατών κ.λπ.
Ο ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας, τόσο μεταξύ του franchisor και του franchisee, όσο και μεταξύ των ίδιων των franchisees μεταξύ τους είναι κρίσιμης σημασίας για την συνολική στρατηγική της αλυσίδας.
Συγκριτικά με τα άλλα παραδείγματα διεθνών αλυσίδων στο λιανεμπόριο, όπως αυτές που προαναφέρατε κι εσείς, οι αλυσίδες συνήθως είναι μικρότερου μεγέθους. Καταλαμβάνουν τον χώρο μεταξύ των μικρών ανεξάρτητων επιχειρήσεων, των μεγάλων πολυκαταστημάτων και δικτύων και των πολυεθνικών αλυσίδων, των διεθνών brands. Το συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξη ανεξάρτητων επιχειρηματιών σε ένα οργανωμένο δίκτυο franchise είναι τα οφέλη που απολαμβάνουν από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, δοκιμασμένων δομών και συστημάτων και υπηρεσιών σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας. Την ίδια στιγμή οι επιχειρηματίες ως μέλη ενός δικτύου μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των πωλήσεων και στην εξυπηρέτηση των πελατών τους, αφήνοντας τα στρατηγικά ζητήματα στον franchisor.
Η ανάπτυξη είναι βασικό συστατικό, ταυτόσημο με ένα σύστημα franchise, λόγω της αναπαράξιμης φύσης του. Τα συστήματα franchise ως brands μπορούν να επιτύχουν αναγνωρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο και ισχυρά μερίδια αγοράς. Όλοι γνωρίζουμε τέτοια brands. Το όνομα, το brand, η φήμη, η αναγνωρισιμότητα, η αποδοχή από μεγάλα πελατειακά κοινά είναι παγκόσμια ενώ η λειτουργία σε επίπεδο μονάδας η σύσταση μονάδων είναι εγγύτερα στην καθημερινότητα μιας μικρής μεσαίας μονάδας. Οι μικρομεσαίες μονάδες χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, την ικανότητά τους να επανακαθορίζουν την πορεία τους άμεσα και αποτελεσματικά όταν απαιτείται. Είναι κοιτίδες καινοτομίας, είναι δημιουργοί θέσεων εργασίας. Στην Ευρώπη πάνω από το 90% της απασχόλησης οφείλεται στις ΜΜΕ. Το franchising είναι σημαντικός παράγοντας σε αυτή την πραγματικότητας.

Ποιοι τομείς κατά τη γνώμη σας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική στην Ελλάδα;

Φαίνεται ότι ό τομέας της εστίασης και των υπηρεσιών έχει σημαντική δυναμική, ενώ προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ανάπτυξη αλυσίδων που ενσωματώνουν έντονα το ελληνικό στοιχείο.

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ