Αρχική ResourcesΣυνεντεύξεις 360ο προσέγγιση για τη στρατηγική ανάπτυξη των αλυσίδων franchise

360ο προσέγγιση για τη στρατηγική ανάπτυξη των αλυσίδων franchise

σύνταξη dnhost
0 σχόλια

O Ορέστης Ρουσόπουλος, Managing Partner της THE FRANCHISE CO. μιλάει για τις υπηρεσίες που παρέχει εδώ και 27 χρόνια η εταιρεία σε franchisors και franchisees μέσω μιας 360ο προσέγγισης καθώς και για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του θεσμού του franchising σε Ελλάδα και Κύπρο, στην ανάδειξη αναδυόμενων concepts αλλά και στη διείσδυση συστημάτων franchise στη διεθνή αγορά.

Η THE FRANCHISE CO. με πάνω από 40 χρόνια εμπειρία των μελών της στον χώρο του franchising και με credo «Passion for results», εστιάζει στην ταχεία και αποτελεσματική ανάπτυξη αλυσίδων franchise σε Ελλάδα και Κύπρο. Ιδρυθείσα το 1996, έχει αναπτύξει πάνω από 440 συστήματα franchise σε πάνω από 5500 σημεία σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και διεθνείς αγορές όπως, Αίγυπτος, Αυστραλία, Αμερική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ευρώπη. Με τη συμβολή της στην επιτυχή ανάπτυξη και διείσδυση των δικτύων στις αγορές, έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους επιχειρηματίες να κάνουν μια ομαλή μετάβαση στην επιχειρηματικότητα χωρίς ρίσκο και παράλληλα έμπειρους επιχειρηματίες να επενδύσουν σε νέα concepts με τον αποδοτικότερο και πιο κερδοφόρο τρόπο. Παράλληλα, έχει βοηθήσει στην ομαλή ένταξη διεθνών δικτύων στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά με την εύρεση και υλοποίηση του καταλληλότερο επιχειρηματικού μοντέλου αλλά και στην εξαγωγή ελληνικών επιχειρήσεων στην απαιτητική αγορά του εξωτερικού.

Τι υπηρεσίες παρέχει η THE FRANCHISE CO.;

Απαντάμε στο ερώτημα ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να αναπτυχθεί μία επιχείρηση, ένα δίκτυο. Η εταιρία μας αναπτύσσει στρατηγικές πολυκάναλης ανάπτυξης με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων διατηρήσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας. Ανάλογα τις τάσεις και τη δυναμική που παρουσιάζονται σε επιμέρους κλάδους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τη φάση ανάπτυξης ενός δικτύου, τον ανταγωνισμό, χαράσσουμε μοναδικές στρατηγικές, προσαρμοσμένες στην ιδιαίτερη κατάσταση αλλά και σε ευθυγράμμιση με το όραμα, τους στόχους, τις αξίες και το μοναδικό αποτύπωμα κάθε επιχείρησης με στόχο την επίτευξη διατηρήσιμης αμοιβαίας προστιθέμενης αξίας. Ο προσανατολισμός της επιχείρησής μας είναι η επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης και η επίτευξη αποτελεσμάτων ευημερίας για τον franchisor και τους franchisees. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επίπεδο καθοδήγησης ηγετικής ομάδας, σχεδιασμού και υποστήριξης επίτευξης αποτελεσμάτων εμπορικής διεύθυνσης, στρατηγικής κατεύθυνσης και ευθυγράμμισης στους τομείς marketing, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξης δικτύου, τεχνολογίας και οικονομικών υπηρεσιών. Γινόμαστε το τμήμα ανάπτυξης ακολουθώντας outsourcing 360ο προσέγγιση με σκοπό τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων της στρατηγικής ανάπτυξης που θα χαράξουμε μαζί.

Με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλει η THE FRANCHISE CO. στην δημιουργία ή την ανάπτυξη νέων αναδυόμενων concept;

Έχουμε συμβάλλει στη δημιουργία νέων concepts που στην συνέχεια απέκτησαν δυναμική ανάπτυξης και αποτέλεσαν την βάση διαχρονικά επιτυχημένων δικτύων που ηγούνται του κλάδου τους στην Ελληνική και την Κυπριακή αγορά αλλά και αναπτύχθηκαν δυναμικά στο εξωτερικό – περισσότερα από 400 συστήματα franchise τα τελευταία 27 χρόνια. Πολλές φορές, ο δημιουργός της ιδέας έρχεται στα γραφεία μας με το όραμα και τους βασικούς άξονες για τo νέο concept. Εκεί έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών της THE FRANCHISE CO. αλλά και ενός οικοσυστήματος επιλεγμένων εξειδικευμένων συνεργατών, στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου concept, καθορισμού της στρατηγικής ανάπτυξης, business plan σε επίπεδο σημείου και σε επίπεδο δικτύου, στρατηγικής branding και ανάπτυξης ενός πλήρους οικοσυστήματος ανάπτυξης αφήγησης και εξέλιξης του concept, νομικών υπηρεσιών, υποστήριξη της εφαρμογής και παρακολούθησης πιλοτικής υλοποίησης των πρώτων καταστημάτων και στην συνέχεια την αποτελεσματική υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης του δικτύου.

Ποια είναι η βέλτιστη φάση κατά την οποία μία επιχείρηση που στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύου μπορεί να απευθυνθεί στην THE FRANCHISE CO.;

Η συμμετοχή της THE FRANCHISE CO. στις πρώτες φάσεις δημιουργίας ή υλοποίησης ενός νέου concept μπορεί να επιτρέψει στην ενσωμάτωση στον σχεδιασμό του concept και του επιχειρηματικού μοντέλου, χαρακτηριστικών που θα επιτρέψουν την δημιουργία ενός υγιούς, δυναμικά αναπτυσσόμενου και κερδοφόρου για όλα τα μέρη συστήματος franchise. Υπηρεσίες «Pre-feasibility» επιτρέπουν τον εντοπισμό των κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα ανάπτυξης και κερδοφορίας κατά τις επιμέρους φάσεις ανάπτυξης ενός δικτύου και οδηγούν στην λήψη αποφάσεων σε επίπεδο αλυσίδας αξίας, σχεδιασμού concept, σχεδιασμού πηγών κερδοφορίας, πλάνου και στρατηγικής ανάπτυξης. Δίκτυα
κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης μπορούν να επωφεληθούν από την υπηρεσία «Franchise Health check», έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι περιοχές παρέμβασης με σκοπό την τυποποίηση ενός concept, την ανάληψη διορθωτικών δράσεων και τη χάραξη της στρατηγικής για την κεφαλαιοποίηση της υφιστάμενης δυναμικής του δικτύου και την αποφυγή των κινδύνων που μπορούν να καταστρέψουν την υφιστάμενη δυναμική ή να οδηγήσουν σε
τελμάτωση μετά τον πρώτο κύκλο ανάπτυξης.

the franchise co passion for results

Ποιες είναι οι υπηρεσίες προς δίκτυα που στοχεύουν σε διεθνή ανάπτυξη;

Έχουμε την χαρά να υποστηρίξουμε την επιτυχημένη ανάπτυξη δικτύων που ξεκίνησαν από την Ελλάδα και την Κύπρο σε αγορές στόχους όπως η Αμερική, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή, Ασία και Αυστραλία. Η στρατηγική που ακολουθείται μπορεί να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό νέου concept ή την προσαρμογή υφιστάμενου λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγορών που αποτελούν στόχο, ενώ παράλληλα το πλάνο και το μοντέλο ανάπτυξης – συνήθως επιλέγονται μοντέλα Master Franchise / Area Development – προσαρμόζονται ανάλογα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του concept, των ευκαιριών στις αγορές – στόχο και συνολικά της ικανότητας δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υποστήριξης στο σύνολο της αλυσίδας αξίας κατά την υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης στο εξωτερικό. Όλες οι υπηρεσίες προσαρμόζονται στις ανάγκες τόσο της αγοράς, ενώ επιλέγεται ο συνεργάτης – Master Franchisee με βάση προκαθορισμένα κριτήρια σε σχέση με τα ζητούμενα του πλάνου ανάπτυξης στην αγορά – στόχο, έτσι ώστε η εισαγωγή του συστήματος να συνοδεύεται με ένα δομημένο πλάνο επίτευξης κρίσιμων αποτελεσμάτων και αποφυγής κινδύνων με τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση της δυναμικής επέκτασης του δικτύου στην αγορά στόχο.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η THE FRANCHISE CO. κατά την εισαγωγή μίας πρότασης Master Franchise από το εξωτερικό στην Ελλάδα και Κύπρο;

Κατά την εξέταση εισαγωγής ενός δικτύου από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή στην Κύπρο μέσω συμφωνίας Master Franchise, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία αντίστοιχων εγχειρημάτων αποτυγχάνουν καθώς συνήθως δεν ακολουθείται συστηματική προσέγγιση ανάλυσης και σχεδιασμού με σκοπό την ανάληψη δράσεων προσαρμογής επιμέρους στοιχείων του concept και του επιχειρηματικού μοντέλου στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου.
Οι υπηρεσίες της THE FRANCHISE CO. περιλαμβάνουν ανάλυση και σχεδιασμό για την ανάπτυξη στρατηγικών προκειμένου διεθνή δίκτυα να έχουν αποτελεσματική διείσδυση στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά. Περιλαμβάνουν: τον καθορισμό παρεμβάσεων σε επίπεδο στρατηγικής ανάπτυξης, concept, επιχειρηματικής πρότασης, τον καθορισμό του βέλτιστου μοντέλου και στρατηγικής ανάπτυξης, την υποστήριξη του Master Franchisee για την ανάπτυξη δομημένου business plan και οδικού χάρτη επιτυχημένης εισαγωγής στην νέα αγορά, την υποστήριξη του για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης στην συνέχεια.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες προς δυνητικούς νέους franchisees; Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι κάποιος που κάνει έρευνα στον χώρο του franchising μπορεί να επωφεληθεί απευθυνόμενος σε εξειδικευμένους συμβούλους franchise;

Στόχος της διαδικασίας έρευνας για έναν νέο franchisee αποτελεί η επιτυχημένη επιλογή, η οποία αποτελεί προϊόν δομημένης έρευνας και οδηγεί στην ενσυνείδητη επιλογή ενός συστήματος franchise η οποία ικανοποιεί τα ζητούμενα του σε επίπεδο απόδοσης, ισορροπίας ποιότητας ζωής και εργασίας, ανάληψης ρίσκου, διάρκειας απόδοσης, αξιοποίησης ταλέντων, επιχειρηματικής ανέλιξης, ευκαιριών επανεπένδυσης, ενασχόλησης των μελών της οικογένειας, προσωπικής ευημερίας. Η συνεργασία με μία αξιόπιστη εταιρία συμβούλων franchise μπορεί να οδηγήσει στη βέλτιστη επιλογή, μέσω της αποσαφήνισης των επενδυτικών στόχων του υποψηφίου, της αντίληψης των κρίσιμων επιχειρηματικών μεγεθών και των παραγόντων που διαμορφώνουν την επιτυχία για διαφορετικούς, υπό εξέταση, κλάδους και επιχειρηματικά μοντέλα, στον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου και τον σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση τους, την ανάπτυξη business plan και οδικού χάρτη υλοποίησης εξατομικευμένου για το σύστημα franchise, το format, την περιοχή και το σημείο, στην αποτελεσματική επιλογή περιοχής και στη συστηματική αξιολόγηση σημείου, στην συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών επιχειρηματικών προτάσεων franchise λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες στην περιοχή στόχο, το επιχειρηματικό προφίλ και τα ζητούμενα του υποψηφίου franchisee. Πεποίθησή μας στην THE FRANCHISE CO. είναι ότι η συστηματική έρευνα οδηγεί σε ενσυνείδητη και επιτυχημένη επιλογή για τους δυνητικούς franchisee.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει η THE FRANCHISE CO. σε επίπεδο real estate;

Αξιοποιούμε τεχνογνωσία για τη βέλτιστη επιλογή των περιοχών στόχους, ανάλογα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φάση ανάπτυξης ενός δικτύου, αλλά και ανάλογα με το επιχειρηματικό προφίλ του franchisee. Για νέα αναδυόμενα δίκτυα η προσεκτική επιλογή αλλά και η δυναμική διείσδυση σε περιοχές στόχους πολυσυλλεκτικού χαρακτήρα και διαχρονικής δυναμικής αποτελεί μέρος ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας του brand, διεκδίκησης μεριδίων, ενεργοποίησης του network effect, δημιουργίας των προϋποθέσεων επίτευξης σπείρας ενίσχυσης των πωλήσεων για το σύνολο του δικτύου, ταχύτητας απόσβεσης και επανεπένδυσης, αποκλεισμό του ανταγωνισμού και οικειοποίησης μίας νέας κατηγορίας. Για δυνητικούς νέους franchisees η επιλογή της περιοχής και του σημείου μπορεί να αποτελέσει την βάση αποτελεσμάτων διαχρονικής υπερβάλλουσας απόδοσης, μείωσης κινδύνου, μείωσης απαιτούμενου κεφαλαίου, βελτίωσης ταχύτητας απόσβεσης και ευκαιριών επανεπένδυσης.

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ