Αρχική ResourcesΆρθρα Οι Νέες δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Νέες δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

σύνταξη sotirisroot
0 σχόλια

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού οι νέες δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, προδημοσιεύτηκε δράση για την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης για 12.700 ωφελούμενους.

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιδότηση 100% θα παρέχεται από το πρόγραμμα «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που στοχεύει στη δημιουργία νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια και θα Ενισχύει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών προσώπων ηλικίας άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης:

είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση με 100% επιδότηση, των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Κατά την υποβολή της αίτησης, ως δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες (να έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, καθώς και σε πρώην ανέργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα ενισχύονται:

9.000 νέες θέσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1/1/2015 μέχρι και την 31/8/2015,
3.700 πρώην εγγεγραμμένους ανέργων οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1/1/2014 μέχρι και την 31/8/2015.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Εξυγίανση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Πλήθος έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 μεταφέρθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Οικονομίας. Σύμφωνα με τα σενάρια εξυγίανσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13, προβλεπόταν η απένταξη 1.404 έργων από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Από αυτά, έχουν ήδη απενταχθεί 917 έργα. Από τα έργα που απεντάσσονται, προβλέπεται να μεταφερθούν σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, έργα προϋπολογισμού 877 εκατ. ευρώ.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό μεταφερόμενων και phasing έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 , ο προϋπολογισμός φτάνει στα 4.402 εκατ. ευρώ, εκτιμάται δε ότι από αυτά, τα- 1.100 εκατ. ευρώ θα αφορούν σε δαπάνες εντός του 2016.

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ