Αρχική Νέα Σχέδιο δράσης του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος για την κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις franchise

Σχέδιο δράσης του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος για την κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις franchise

σύνταξη sotirisroot
0 σχόλια

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 δόθηκε συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος, με αφορμή την έγκριση της πρότασής του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υλοποίηση της πράξης (έργου) Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise).

Στο πλάνο δράσης του Συνδέσμου, πέραν του εναρμονισμού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον οποίο στοχεύει, εξέχουσα σημασία έχει η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων. Ωστόσο, πρωταρχικό μέλημα είναι η συμβολή στην εκπαίδευση των εργαζομένων των καταστημάτων δικαιόχρησης, καθώς μέσω αυτής δύναται να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η πρόοδος. Οι εργαζόμενοι αποτελούν τους πρεσβευτές της εκάστοτε εταιρείας που μπορούν να μεταμορφώσουν τη εμπειρία του καταναλωτή, η οποία συχνά τείνει να είναι σημαντικότερη και από το καθαυτό προϊόν ή την υπηρεσία για τον ίδιο.

Ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει για την ανάπτυξη του Franchising στην Ελλάδα, υπέβαλλε τον Νοέμβριο 2016 στην αρμόδια διαχειριστική αρχή, ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις franchise. Συνολικά, υποβλήθηκαν 132 προτάσεις χρηματοδότησης εκ των οποίων εγκρίθηκαν 44.

Το Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) αφορά την κατάρτιση σε θέματα προτεραιότητας και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων σε επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) και στις 13 Περιφέρειες της χώρας μας.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.420.359,14 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ