Αρχική Νέα Ενίσχυση μεγεθών του Ομίλου Γρηγόρης το 2022
Ενίσχυση μεγεθών του Ομίλου Γρηγόρης το 2022

Ενίσχυση μεγεθών του Ομίλου Γρηγόρης το 2022

σύνταξη sotirisroot
0 σχόλια

Με ενίσχυση μεγεθών του Γρηγόρη διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2022, καθώς παρουσίασε αύξηση κατά 14,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Η ανάκαμψη της οικονομίας εντός του 2022, η ανοδική κίνηση των αεροδρομίων, οι θετικές επιδόσεις των καταστημάτων και το άνοιγμα 25 νέων σημείων έφεραν στον Όμιλο μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και σε συνδυασμό με τον προσεκτικό και στοχευμένο σχεδιασμό της Διοίκησης, στο 2022, τόσο σε ομιλικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) αυξήθηκε στη χρήση 2022 σε € 79,8 εκ. από € 54,4 εκ. στη χρήση 2021.

Κινητήριος μοχλός, η θυγατρική με μεγάλη συμμετοχή στον Όμιλο Γρηγόρης, Air Canteen, η οποία δραστηριοποιείται στις κλειστές αγορές των αεροδρομίων και ανέκαμψε πλήρως από την περίοδο της πανδημίας, πετυχαίνοντας τον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (€36,3 εκ. το 2022 έναντι €15,3 εκ. το 2021) και αξιοσημείωτη αύξηση στη λειτουργική της κερδοφορία (€2,5 εκ το 2022 έναντι €1,2 εκ το 2021).

Γρηγόρης κατάστημα

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε για την περίοδο που έληξε την 31.12.2022 σε ποσό €16,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,36% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ το EBITDA Μargin ανήλθε σε 20,5% (2021: 26,2% αντίστοιχα). Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει υψηλή αξιοπιστία, με συνεπείς καταβολές των υποχρεώσεων του, τόσο έναντι των Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του.

Αξιοσημείωτο για την οικονομική ευρωστία του Ομίλου και της Εταιρίας είναι ότι παρουσιάζουν αρνητικό δανεισμό (τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις). Συγκεκριμένα, κατά την 31.12.2022, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € -0,38εκ. και € -1,15εκ., αντίστοιχα. Ισχυρή παρέμεινε η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, με το δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο Παθητικού να ανέρχεται σε 37,3%.

O Όμιλος Γρηγόρης το 2022 υλοποίησε μία σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σημαντικές πρωτοβουλίες του αποτέλεσαν η προσφορά των σχολικών γευμάτων σε όλα τα παιδιά των Φιλανθρωπικών Σωματείων «Οι Φίλοι του Παιδιού» και «Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο» και η παροχή του σχολικού γεύματος, για όγδοη συνεχή χρονιά, στους κρατούμενους που φοιτούν στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν εντός του Ειδικού Κέντρου Κράτησης Νέων στην Αυλώνα.

Μάθε περισσότερα για αυτό το franchise


ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ