Αρχική Νέα Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις franchise

Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις franchise

σύνταξη sotirisroot
0 σχόλια

Σε εξέλιξη βρίσκεται το διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις franchise που εκτελείται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Franchise.Το πρόγραμμα αυτή δίνει την ευκαιρία σε 1200 εργαζομένους επιχειρήσεων franchise, ανεξαρτήτου κλάδου να ενδυναμώσουν τα προσόντα τους και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, απαιραίτητες για την επαγγελματική τους δρααστηριότητα.

 

σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:
1.       Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise
2.       Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise
3.       Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising
Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες).

Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 ξεκίνησαν τα πρώτα τμήματα  με τη μέθοδο τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας. Σε αυτό το πρώτο στάδιο, θα λειτουργήσουν 8 τμήματα των 25 ατόμων (200 ωφελούμενοι στο σύνολο τους) τα οποία αφορούν στα δύο από τα τρία θεματικά αντικείμενα:
1.       Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise
2.       Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise 
3.       Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες).

Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στην απόκτηση από τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτει στο site του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ