Αρχική Νέα «Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας». Συνέντευξη με τον κ. Α. Ρίζο

«Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας». Συνέντευξη με τον κ. Α. Ρίζο

σύνταξη sotirisroot
0 σχόλια

Ποιες είναι οι εμπορικές, λειτουργικές, επιχειρηματικές και εν γένει διοικητικές παράμετροι που καθιστούν επιτυχημένη μια επιχείρηση Εστίασης και Ψυχαγωγίας; Ο κ. Αλέξανδρος Ρίζος, στέλεχος με 20ετή εμπειρία το χώρο, επιχειρεί να οδηγήσει τον αναγνώστη μέσω του βιβλίου του «Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας» – που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος – στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος.

Ο κ. Ρίζος , μίλησε στο FRANCHISE SUCCESS και μεταφέρει την εμπειρία του σχετικά με έναν κλάδο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ελληνικής αγοράς και του franchising.

——————————————————————————————————————————

FS: Κε Ρίζο πείτε μας δύο λόγια για το βιβλίο σας. Σε ποιους απευθύνεται και ποιος είναι ο στόχος σας;

Α.Ρ.: Το βιβλίο μου «Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας» – Εκδόσεις Παπαδόπουλος (www.epbooks.gr), απευθύνεται στο ευρύτατο κοινό των εκατοντάδων χιλιάδων απασχολούμενων στον κλάδο αυτό, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν σε αυτόν μελλοντικά. Ειδικότερα, μπορώ να πω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί α) ως βιβλίο για φοιτητές των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων µε ειδίκευση στο αντικείμενο της Εστίασης & Ψυχαγωγίας (Food & Beverage) β) Εγχειρίδιο για τον νέο επιχειρηματία , είτε δραστηριοποιείται µόνος του είτε µέσω franchise, γ) Πρόκειται, όπως αναφέρει στον πρόλογο που έγραψε για το βιβλίο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης (ΣΕΠΟΑ ), κ. Θανάσης Παπανικολάου , για έναν πρακτικό οδηγό management με χρηστικότητα στον έμπειρο επιχειρηματία , δ) αποτελεί ανάγνωσμα για τα πολυάριθμα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου τα οποία εξειδικεύονται σε μία από τις τρεις ενότητες του βιβλίου, δηλαδή στο μάρκετινγκ, στη λειτουργία ή στα οικονομικά, αλλά θέλουν να υπεισέλθουν και τις υπόλοιπες και ε) είναι ένας οδηγός για τους επαγγελματίες που συνεργάζονται µε επιχειρήσεις του κλάδου και επιθυμούν να αντιληφθούν το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι πελάτες τους.

Γενικά θεωρείται ότι  συνυπάρχουν τρεις διακριτές περιοχές που συμφύονται σε κάθε επιχείρηση : Διοίκηση Μάρκετινγκ ,  Διοίκηση Λειτουργιών και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Όλοι οι άλλοι κλάδοι επιχειρήσεων τοποθετούνται κάτω από έναν ή  από περισσότερους από αυτούς τους τομείς. Η ανάπτυξη και των τριών αυτών ενοτήτων καθιστούν το βιβλίο μοναδικό στο είδος του . Και αυτό γιατί, εργαζόμενος για δύο δεκαετίες στον σημαντικότερο όμιλο του κλάδου, μπόρεσα να αποκτήσω εμπειρίες και από τους 3 παραπάνω τομείς, οι οποίες παράλληλα με τις θεωρητικές μου γνώσεις, μου επέτρεψαν να προσεγγίσω το αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων στον Κλάδο Εστίασης & Ψυχαγωγίας σφαιρικά. Το βιβλίο προσεγγίζει την πράξη  με άξονα τη θεωρία . Χρησιμοποιεί και αναπτύσσει τα θεωρητικά μοντέλα των τριών προαναφερόμενων κλάδων της διοίκησης, εξειδικεύοντας στις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον κλάδο και παρουσιάζοντας σχετικά παραδείγματα . Στην ελληνική και παρόλο που ακούγεται περίεργο και στην διεθνή βιβλιογραφία, δεν συναντούμε παρόμοια βιβλία. Συνηθέστερα, συναντώνταιβιβλία γραμμένα από κάποιον chef που έχει γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας και αναπτύσσει εντελώς πρακτικά το ζήτημα από τη δική του περιορισμένη οπτική γωνία, ή απλουστευμένα βιβλία με πρακτικές οδηγίες, συνήθως σε μορφή λίστας, για σχετικά ζητήματα του τύπου «πώς να ανοίξεις ένα εστιατόριο – για άσχετους». Όπως εξάλλου διαπίστωσα και κατά την αναζήτηση της βιβλιογραφίας μου, οι αναφορές στον κλάδο μπορούν να  χαρακτηριστούν μάλλον φτωχές παρά την τεράστια οικονομική και κοινωνική σημασία του. Είναι ενδεικτικό ότι μεγάλοι ξένοι ακαδημαϊκοί όπως ο Kotler, αγαπούν τον κλάδο, αναφέρονται όμως στην κεντρική διοίκηση πολυεθνικών κολοσσών όπως η Mac Donalds και η Starbucks, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση ακόμη και με τις μεγαλύτερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η προσπάθειά μου ήταν να σταχυολογήσω αυτές τις διάσπαρτες γνώσεις και να τις αξιοποιήσω στο βιβλίο.

Οι κύριοι στόχοι μου είναι δύο . Ο πρώτος είναι να τοποθετηθεί το βιβλίο σε εκπαιδευτήρια γιατί πιστεύω ότι εκεί μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο. Σήμερα, η διδασκαλία του αντικειμένου η οποία προσφέρεται από πολλές ιδιωτικές και δημόσιες σχολές δεν πραγματοποιείται με ένα τόσο εξειδικευμένο βιβλίο. Για την διευκόλυνση των καθηγητών που ενδιαφέρονται να στηρίξουν τη διδασκαλία τους στην ύλη του, ετοιμάζω ένα power point το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Εξάλλου, περιέχοντας περισσότερους από 100 πίνακες, εικόνες και γραφήματα , το βιβλίο προσφέρεται για διδασκαλία. Ο δεύτερος στόχος μου είναι να χρησιμεύσει σε όσο το δυνατό περισσότερους μάνατζερ του κλάδου , γιατί πιστεύω ότι προσφέρει μία εξαιρετικά συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη εικόνα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στον Κλάδο Εστίασης & Ψυχαγωγίας, ενώ  παρουσιάζει αναλυτικά απαραίτητα εργαλεία τα οποία δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται στην «καθημερινότητα» των επιχειρήσεων.

FS: Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν μια επιχείρηση στο χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας επιτυχημένη; Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη γνώμη σας;

Τα σημεία στα οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι δύο: το κατάλληλο σημείο διάθεσης (Place ή Location) και η επίτευξη ενός διατηρήσιμου και μη αντιγράψιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Α.Ρ.: Το ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, γιατί απλούστατα πρόκειται για εκατοντάδες στοιχεία τα οποία όχι μόνο πρέπει να επιμεληθεί η διοίκηση μίας επιχείρησης Ε&Ψ, αλλά και να τα συντονίσει μεταξύ τους προκειμένου να βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα. Αυτό εξάλλου είναι και το βασικό – όφελος που προκύπτει για τον αναγνώστη από την ανάγνωση του βιβλίου.
Τα σημεία στα οποία κατά τη γνώμη μου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι δύο: το κατάλληλο σημείο διάθεσης (Place ή Location) και η επίτευξη ενός διατηρήσιμου και μη αντιγράψιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος . Αμφότερα αναπτύσσονται σε μεγάλη έκταση και με διεξοδικό τρόπο στο βιβλίο.

FS: Ζούμε σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, οι συνθήκες δύσκολες και η εστίαση αποτελεί ένα χώρο με πολλούς παίχτες. Τι χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση ώστε να εδραιωθεί και να παραμείνει στην αγορά;

Α.Ρ.: Εξαρτάται εάν πρόκειται για μικρή (π.χ. κατάστημα) ή για μεγάλη επιχείρηση (π.χ. αλυσίδα), αν και πολλά από τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, όπως λ.χ. η κατάλληλη τιμολόγηση (pricing),  είναι ίδια. Όλα βέβαια συσχετίζονται με τις δεξιότητες της διοίκησης. Δεν είναι ασφαλώς το νομικό πρόσωπο, δηλαδή η επιχείρηση, εκείνη η οποία πρέπει να διαθέτει κατάλληλα χαρακτηριστικά για να εδραιωθεί και να παραμείνει στην αγορά, αλλά η διοίκησή της. Χρειάζεται να διαθέτει  στρατηγική σκέψη και να καταβάλλει διαρκώς συνειδητή προσπάθεια ώστε να διαμορφώνει μία όλο και ισχυρότερη αλυσίδα αξίας . Χρειάζεται να μην λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να έχει ποσοτικοποιήσει τα αποτελέσματά τους , όσο σύνθετος και εάν είναι ο υπολογισμός τους.  Φυσικά, χρειάζεται να διαθέτει και όλες τις υπόλοιπες διοικητικές δεξιότητες. Οι γνώσεις και οι εμπειρία βοηθούν, ο συνδυασμός τους είναι επιθυμητός.

FS: Τι θα συμβουλεύατε έναν υποψήφιο franchisee που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας;

Α.Ρ.: Το Franchise,  βασίζεται κατά πολύ στη συνεισφορά της επιχειρηματικής ικανότητας του δικαιοδόχου. Ο Franchisee  αποκτά την άδεια να χρησιμοποιεί ένα, συχνά σημαντικό, όνομα, αλλά παράλληλα αναλαμβάνει και την υποχρέωση να κινείται εντός περιορισμένων πλαισίων, συχνά αντίθετα από ορισμένα συμφέροντά του. Προκειμένου να κάνει χρήση των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα σωστά συστήματα Franchisee, θα πρέπει λοιπόν να κατανοεί και την υποχρέωση να ακολουθεί τους κανόνες του Franchisor .
Ο Franchisee θα πρέπει να κατανοήσει πλήρως το οικονομικό μοντέλο το οποίο ενδέχεται να προκύψει, καθώς και το ρίσκο που αναλαμβάνει. Ο σωστός Franchisor θα είναι αναλυτικός στην επικοινωνία του με τον Franchisee και δεν θα καταρτίσει έναν υπεραισιόδοξο προϋπολογισμό  εκμεταλλευόμενος την άγνοια ή τον ενθουσιασμό του. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, όχι απαραίτητα από τη διάθεση του Franchisor να εξαπατήσει τον Franchisee, αλλά εξ’ αιτίας άλλων λόγων όπως είναι η έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων των αρμόδιων στελεχών του Franchisor, κοντόφθαλμες εκτιμήσεις σαν αποτέλεσμα της σύντομης ζωής της εταιρίας του Franchisor, ακόμη και επιχειρηματικά μοντέλα, η κερδοφορία των οποίων στηρίζεται εν μέρει στην «ελαφρύτερη» φορολογία. Για αυτό το λόγο θα συμβούλευα τους  υποψήφιους Franchisees να απευθύνονται σε μεγάλες και δοκιμασμένες εταιρίες παροχής δικαιόχρησης, ακόμη και εάν το ποσό της επένδυσης είναι υψηλότερο. Και εδώ ισχύει ο κανόνας, «ότι πληρώνεις, παίρνεις».  Στο βιβλίο παρουσιάζεται αναλυτικά το σημαντικότατο ζήτημα του Franchise.

FS: Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

Α.Ρ.: Όσον αφορά στη συγγραφική μου ιδιότητα, αντιμετωπίζω το βιβλίο ως ένα πνευματικό προϊόν το οποίο ωστόσο πρέπει να υπακούει στον βασικό κανόνα της ικανοποίησης των αναγκών των αναγνωστών του. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να αφουγκραστώ τους αναγνώστες, ώστε να προσδιορίσω ακριβώς αυτές τις ανάγκες τους. Εάν διαπιστώσω για παράδειγμα ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες της αγοράς των σχολών που παρέχουν πτυχία ή μαθήματα Διοίκησης F&B είναι αυξημένες για ζητήματα οικονομικών, θα ασχοληθώ εξειδικευμένα με το αντικείμενο αυτό.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ ), προετοιμάζω ένα εξειδικευμένο σεμινάριο 16 ωρών το οποίο θα ξεκινήσει στις 14 Φεβρουαρίου , το οποίο – θα αναδεικνύει  τους παράγοντες που καθορίζουν τη δημιουργία, ίδρυση, και λειτουργία μίας επιχείρησης Εστίασης και Ψυχαγωγίας με σταθερά κερδοφόρο πορεία και παράλληλα, θα καταδεικνύει τα σημεία όπου ελλοχεύουν οι κίνδυνοι της αποτυχίας της. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη Εξειδικευμένων διοικητικών δεξιοτήτων των στελεχών στους 3 τομείς της διοίκησης που αναπτύσσονται και στο βιβλίο, στο Μάρκετινγκ, στη Λειτουργία και στα Χρηματοοικονομικά, ο στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει γνώσεις και εργαλεία με πρακτική εφαρμογή, εξειδικευμένα στις ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, παρέχοντας σημαντικά οφέλη τόσο σε εκείνες όσο και στους ίδιους τους εργαζόμενους. (http://www.eede.gr/programs/type/manatzment).

 

Ο κ.  Αλέξανδρος Ρίζος εργάζεται στον κλάδο της Εστίασης και Ψυχαγωγίας επί 20 χρόνια, προερχόμενος από την αγορά της διαφήμισης και της επικοινωνίας. Συμμετείχε στην ίδρυση και λειτουργία πολλών και ποικίλων καταστημάτων του χώρου, ενώ έχει συντονίσει την έκδοση περισσότερων από 100 αδειών λειτουργίας καταστημάτων, όντας αγοραστικός και υγειονομικός υπεύθυνος για δεκάδες από αυτά.

Πηγή

Σχετικά άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία πλοήγησης. Συμφωνώ